Haqqımızda

Yüksək istehsalat texnologiyalarının inkişafı
Damlama suvarma sistemi. Yüksək keyfiyyətli texnikalar. İstehsalatda İT tətbiqi. Effektiv yığımdan sonrakı mərhələ. Sortlama, qablaşma, etiketləmə. Mulç istifadəsi və s.

Yüksək keyfiyyətli xammal təchizatı
Səmərəli gübrələmə. Yüksək keyfiyyətli şitilçilik. İstehsalat materialları. Zərərvericilərə qarşı təkmil mübarizə.

 

 

İstehsalat təcrübəsi üzrə bacarıqların artırılması
Yaxşı təsərrüfat idarəetmə bacarıqları. Budama. Gübrələmə. Alaq otlarına qarşı mübarizə. Pestisidlərin idarə olunması. Suvarma.

Yerli və xarici bazarlara daimi məhsul təchizatı
Təchizatçı qrup şəklində müqavilələrin bağlanması. Eyni əmtəə nişanı altında təqdimat. Eyni keyfiyyət nişanı (Global GAP, Orqanik) altında təqdimat.